Innhold

Antall vaksinerte i Nes (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹 6711 innbyggere har fått første dose.

🔹 3613 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioritert helsepersonell. 

Leveranse av vaksiner

Vi får beskjed om antall doser til levering ca. en uke i forkant av at vi mottar vaksinene. Det er derfor ikke mulig å detaljplanlegge langt fram i tid. Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene:

🔹I uke 22:  1410 doser

🔹I uke 23:  1182 doser 

 I uke 22 og 23 vil doseleveransen vi mottar, fordele seg om lag likt på 1.dose og 2.dose.

Status per prioriteringsgruppe:

✅Gruppe 1 Beboere i sykehjem

✅Gruppe 2 Alder 85 år eller eldre

✅Gruppe 3 Alder 75 til 84 år

✅Gruppe 4 Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko

🌝Gruppe 5 Alder 55 til 64 år med underliggende sykdom/tilstand – Vaksinering pågår

🌝Gruppe 6 Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander – Vaksinering pågår

🌝Gruppe 7 Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander – oppstart i uke 22

🔵Gruppe 8 Alder 55-64 år – ikke startet

🔵Gruppe 9 Alder 45-54 år – ikke startet

🌝Samtidig vaksineres prioritert helsepersonell

I de gruppene som merkes som fullført ✅ har alle fått tilbud om/ mottatt første dose av vaksinen. Det vil alltid være slik at noen enkeltpersoner fra tidligere grupper, av ulike årsaker, vil kunne bli vaksinert samtidig som andre grupper. Vi har god kontroll på oppfølging med dose 2.

Hvem vaksineres nå?

Vaksinering pågår fortsatt i gruppe 5 og 6. Oppstart av gruppe 7 i uke 22.

Merk! I disse gruppene vaksineres kun de med underliggende sykdom innenfor aldersgruppen.

Les mer om dette på:  https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#prioriteringsrekkefoelgen-av-risikogruppene.

Vaksinering i sommer

Ut ifra hva vi vet i dag, vil vi antagelig motta flere vaksinedoser hver uke igjennom sommeren, enn hva vi har gjort hver uke frem til nå. Vi ber alle om å ta høyde for dette når sommeren planlegges. Det er kun unntaksvis, ved enkelte helserelaterte årsaker, at det gis mulighet for å endre tidspunkt.

Er du student i utlandet og skal være hjemme i Nes i sommer, eller skal du starte på studier i utlandet fra høsten?

Om dette gjelder deg, så ta kontakt med vaksinetelefonen vår (tlf. 66 10 40 80, man-fred) så vil du få tilbud om vaksine mens du er hjemme og/eller før du drar. Det er viktig at du sier ifra så raskt som mulig, med tanke på tidsintervallet i mellom dose 1 og dose 2.

Les mer her


Publisert: 28.05.2021 19:35:14
Sist endret: 28.05.2021 19:35