Innhold

Antall vaksinerte i Nes (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹 6654 innbyggere har fått første dose.

🔹 2684 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioritert helsepersonell.  Det er flere av vårt helsepersonell som er bosatt i andre kommuner, men blir vaksinert her.  Det samme gjelder for de av våre innbyggere som arbeider som prioriterte helsepersonell i andre kommuner, de blir vaksinert der. Andre igjen blir vaksinert på sykehus.

Leveranse av vaksiner

Vi får beskjed om antall doser til levering ca. en uke i forkant av at vi mottar vaksinene. Det er derfor ikke mulig å detaljplanlegge langt fram i tid. Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene:

🔹I uke 21:  906 doser

🔹I uke 22: 1410 doser 

I uke 21 dekker vaksinedosene vi mottar hovedsakelig dose 2 til innbyggere som allerede er vaksinert med dose 1. Det er derfor ikke mange som vil få tilbud om første dose neste uke. I uke 22 vil leveransen fordele seg om lag likt på 1.dose og 2.dose.

Status per prioriteringsgruppe:

✅Gruppe 1 Beboere i sykehjem

✅Gruppe 2 Alder 85 år eller eldre

✅Gruppe 3 Alder 75 til 84 år

✅Gruppe 4 Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko

🌝Gruppe 5 Alder 55 til 64 år med underliggende sykdom/tilstand – Vaksinering pågår

🌝Gruppe 6 Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander – Vaksinering pågår

🔵Gruppe 7 Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander – ikke startet

🔵Gruppe 8 Alder 55-64 år – ikke startet

🔵Gruppe 9 Alder 45-54 år – ikke startet

🌝Samtidig vaksineres prioritert helsepersonell

I de gruppene som merkes som fullført ✅ har alle fått tilbud om/ mottatt første dose av vaksinen. Det vil alltid være slik at noen enkeltpersoner fra tidligere grupper, av ulike årsaker, vil kunne bli vaksinert samtidig som andre grupper. Vi har god kontroll på oppfølging med dose 2.

Hvem vaksineres nå?

Vaksinering pågår fortsatt i gruppe 5 og 6.

Merk! I disse gruppene vaksineres kun de med underliggende sykdom innenfor aldersgruppen.

Les mer om dette på:  https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#prioriteringsrekkefoelgen-av-risikogruppene.

OBS!!

Det er bare når du mottar SMS fra Nes kommune, med tilbud om vaksine og link for bestilling, at du kan bestille vaksine digitalt. Vi er kjent med at det ved innlogging på helsenorge.no kommer opp et alternativ for bestilling av vaksine. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at denne løsningen ikke benyttes av Nes kommune. Vi jobber med å få fjernet dette alternativet.

Til deg som har mottatt, eller vil motta, SMS med tilbud om vaksinering!

Når det er din tur, vil du motta en SMS fra Nes kommune. Når du får en slik SMS er det viktig at du følger instruksjonen og trykker på lenken som ligger i meldingen, og bestiller tid til vaksinering. Husk at her er det førstemann til mølla prinsippet som gjelder for valg av time. 

Dersom du ikke ønsker vaksine eller av andre årsaker ikke vil benytte deg av tilbudet, må du benytte samme lenke og registrere at du ikke ønsker vaksine. Det gjør du ved å trykke "nei, jeg ønsker ikke vaksine". Du vil da få en ny mulighet når vi kommer så langt at de prioriterte gruppene er avsluttet, og vaksinering åpnes opp for resten av befolkningen. Ved å takke nei når du mottar SMS, "frigjøres plassen" til neste person i vaksinekøen. Det er derfor viktig at du tar deg tid til å registrere ditt "nei takk".

Det er kun unntaksvis, ved enkelte helserelaterte årsaker, at det gis mulighet for å bestille tid for vaksinering på et annet tidspunkt en du får tilbud om. Velger du å ikke bestille time når du gis mulighet til å gjøre det, er det først når det åpnes opp for befolkningen generelt at du kan bestille ny tid.

For mer informasjon rundt digital bestilling av vaksinasjonstime, se her:

https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/koronavirus/koronavaksinering/

Har du husket å oppdatere din kontaktinformasjon?

Vi minner om viktigheten av å gå inn på https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon  for å oppdatere din kontaktinformasjon slik at du det gjelder får sms riktig mobilnummer når det er deres tur for vaksinering.

Du må vente til det blir din tur!

Vi følger FHI sin prioriteringsliste. Du kan ikke selv ringe eller sende e-post for å bestille vaksinering. Vi ber deg være tålmodig. Når det er din tur vil du motta en SMS med informasjon om hvordan du kan bestille time.

Vaksinetype

I Nes er det kun helsepersonell som har fått AstraZeneca vaksinen. Alle øvrige innbyggere har fått Pfizer vaksine. Nå vaksineres det kun med Pfizer i Nes.

Revaksinering:

Intervallet mellom dose en og dose to er 6 uker. Dose 2 skal gis i samme kommune som du fikk dose 1.

For de som tilhører prioriteringsgruppe 8, 9 og 10 (18-44 år), er intervallet mellom dose 1 og 2 utvidet fra 6 til 12 uker.


Publisert: 21.05.2021 18:56:27
Sist endret: 21.05.2021 18:56