Innhold

Antall vaksinerte i Nes (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹 5750 innbyggere har fått første dose.

🔹 1764 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioritert helsepersonell. 

Leveranse av vaksiner

Vi får beskjed om antall doser til levering ca. en uke i forkant av at vi mottar vaksinene. Det er derfor ikke mulig å detaljplanlegge langt fram i tid. Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene:

🔹I uke 19: 810 doser

🔹I uke 20: 744 doser 

Leveransen i uke 20 er kun tilstrekkelig til å få vaksinert innbyggere som skal ha sin dose 2. Det betyr at ingen vil få sin første dose denne uken.

Status per prioriteringsgruppe:

✅Gruppe 1 Beboere i sykehjem - Vaksinering fullført

✅Gruppe 2 Alder 85 år eller eldre – Vaksinering fullført

✅Gruppe 3 Alder 75 til 84 år - Vaksinering fullført

✅Gruppe 4 Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko - Vaksinering fullført

🌝Gruppe 5 Alder 55 til 64 år med underliggende sykdom/tilstand – Vaksinering pågår

🔵Gruppe 6 Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander – ikke startet

🔵Gruppe 7 Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander – ikke startet

🔵Gruppe 8 Alder 55-64 år – ikke startet

🔵Gruppe 9 Alder 45-54 år – ikke startet

🌝Samtidig vaksineres prioritert helsepersonell

Hvem vaksineres nå?

Nå pågår vaksinering av gruppe 5. Innbyggere som har mottatt SMS men ikke har fått bestilt time, kan nå gå inn å bestille time onsdag 12.05.

Merk! I denne gruppen vaksineres kun de med underliggende sykdom innenfor aldersgruppen.

Les mer om dette på:  https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#prioriteringsrekkefoelgen-av-risikogruppene.

Til deg som har mottatt, eller vil motta, SMS med tilbud om vaksinering!

Når det er din tur, vil du motta en SMS fra Nes kommune. Når du får en slik SMS er det viktig at du følger instruksjonen og trykker på lenken som ligger i meldingen, og bestiller tid til vaksinering. Husk at her er det førstemann til mølla prinsippet som gjelder for valg av time. 

Dersom du ikke ønsker vaksine eller av andre årsaker ikke vil benytte deg av tilbudet, må du benytte samme lenke og registrere at du ikke ønsker vaksine. Det gjør du ved å trykke "nei, jeg ønsker ikke vaksine". Du vil da få en ny mulighet når vi kommer så langt at de prioriterte gruppene er avsluttet, og vaksinering åpnes opp for resten av befolkningen. Ved å takke nei når du mottar SMS, "frigjøres plassen" til neste person i vaksinekøen. Det er derfor viktig at du tar deg tid til å registrere ditt "nei takk".

Det er kun unntaksvis, ved enkelte helserelaterte årsaker, at det gis mulighet for å bestille tid for vaksinering på et annet tidspunkt en du får tilbud om. Velger du å ikke bestille time når du gis mulighet til å gjøre det, er det først når det åpnes opp for befolkningen generelt at du kan bestille ny tid.

For mer informasjon rundt digital bestilling av vaksinasjonstime, se her:

https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/koronavirus/koronavaksinering/

Du må vente til det blir din tur!

Vi følger FHI sin prioriteringsliste. Du kan ikke selv ringe eller sende e-post for å bestille vaksinering. Vi ber deg være tålmodig. Når det er din tur vil du motta en SMS med informasjon om hvordan du kan bestille time.

Vaksinetype

I Nes er det kun helsepersonell som har fått AstraZeneca vaksinen. Alle øvrige innbyggere har fått Pfizer vaksine. Nå vaksineres det kun med Pfizer i Nes.

Revaksinering:

Intervallet mellom dose en og dose to er 6 uker. Dose 2 skal gis i samme kommune som du fikk dose 1.

For de som tilhører prioriteringsgruppe 8, 9 og 18-44 år, er intervallet mellom dose 1 og 2 utvidet fra 6 til 12 uker.


Publisert: 07.05.2021 18:35:00
Sist endret: 07.05.2021 18:35