Innhold

Til deg som har mottatt, eller vil motta, SMS med tilbud om vaksinering!

Det er helt i orden om du trenger tid på å bestemme deg for om du vil ta vaksinen. Om så er tilfelle, ber vi deg om å gå inn i lenken og svare "nei, jeg ønsker ikke vaksine" . Du vil da få en ny mulighet når vi starter vaksinering av befolkningen generelt .

Det er kun unntaksvis, ved enkelte helserelaterte årsaker, at det gis mulighet for å bestille tid for vaksinering på et annet tidspunkt en du får tilbud om. Velger du å ikke bestille time når du gis mulighet til å gjøre det, er det først når det åpnes opp for befolkningen generelt at du kan bestille ny tid.

Antall vaksinerte i Nes (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹 5328 innbyggere har fått første dose.

🔹 1366 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioriterte helsepersonell.  Det er flere av vårt helsepersonell som er bosatt i andre kommuner, men blir vaksinert her.  Det samme gjelder for de av våre innbyggere som arbeider som prioriterte helsepersonell i andre kommuner, de blir vaksinert der. Andre igjen blir vaksinert på sykehus.

Vaksinetype

I Nes er det kun helsepersonell som har fått AstraZeneca vaksinen. Alle øvrige innbyggere har fått Pfizer vaksine. Nå vaksineres det kun med Pfizer i Nes.

Revaksinering:

Intervallet mellom dose en og dose to er 6 uker. Dose 2 skal gis i samme kommune som du fikk dose 1.

Leveranse av vaksiner

Vi får beskjed om antall doser til levering ca. en uke i forkant av at vi mottar vaksinene. Det er derfor ikke mulig å detaljplanlegge langt fram i tid. Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene:

🔹I uke 18: 786 doser

🔹I uke 19: 810 doser

Status per prioriteringsgruppe:

✅Gruppe 1 Beboere i sykehjem - Vaksinering fullført

✅Gruppe 2 Alder 85 år eller eldre – Vaksinering fullført

✅Gruppe 3 Alder 75 til 84 år - Vaksinering fullført

🌝Gruppe 4 Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko - Vaksinering snart ferdig

🌝Gruppe 5 Alder 55 til 64 år med underliggende sykdom/tilstand – Oppstart uke 18

🔵Gruppe 6 Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander – ikke startet

🔵Gruppe 7 Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander – ikke startet

🔵Gruppe 8 Alder 55-64 år – ikke startet

🔵Gruppe 9 Alder 45-54 år – ikke startet

🌝Samtidig vaksineres prioritert helsepersonell

Hvem vaksineres nå?

Vi er nå klare for å starte opp med vaksinering av gruppe 5.

Merk! I denne gruppen vaksineres kun de med underliggende sykdom innenfor aldersgruppen.

Les mer om dette på:  https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#prioriteringsrekkefoelgen-av-risikogruppene.

Du må vente til det blir din tur – vi følger FHI sin prioriteringsliste

Som alltid vil vi presisere at alle må vente på sin tur. Du kan ikke selv ringe eller sende e-post for å bestille vaksinering. Vi ber deg være tålmodig og vente på at vi kontakter deg.

Når det er din tur vil du motta en SMS med informasjon om hvordan du kan bestille time. For mer informasjon rundt digital bestilling av vaksinasjonstime, se her https://www.nes.kommune.no/aktuelt/informasjon-om-koronavaksinering/

Vi har ingen venteliste!

Merk at vi ikke har ventelister. Hvis vi får ledig kapasitet så forsøker vi å kalle inn på kort varsel, de som ligger til gruppa som nå vaksineres.

Har du husket å oppdatere din kontaktinformasjon?

Er du usikker på om du er registrert med riktig telefonnummer, ber vi deg om å gå inn på https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon  for å oppdatere din kontaktinformasjon. 

Ofte stilte spørsmål om koronavaksinering

Har du spørsmål om vaksineringen så kan det være nyttig å sjekke våre spørsmål og svar, der finner du også mer informasjon om deg som er mellom 18 og 64 år med risikofaktor, og har fastlege i annen kommune enn der du bor.  https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/koronavirus/koronavaksinering/ofte-stilte-sporsmal-om-koronavaksinering-i-nes/


Publisert: 30.04.2021 19:26:52
Sist endret: 30.04.2021 19:26