Innhold

Antall vaksinerte i Nes. (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹 4486 innbyggere har fått første dose.
🔹 1146 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioriterte helsepersonell.  Det er flere av vårt helsepersonell som er bosatt i andre kommuner, men blir vaksinert her.  Det samme gjelder for de av våre innbyggere som arbeider som prioriterte helsepersonell i andre kommuner, de blir vaksinert der. Andre igjen blir vaksinert på sykehus.

Fra og med neste uke vil bestilling av koronavaksinering foregå digitalt - Hvordan skjer det?

Når det er din tur, vil du motta en SMS fra Nes kommune som ser slik ut:

«Dette er en melding fra Nes kommune. Tilbud om koronavaksine i uke XX, bestill tid for vaksinering via lenken xxxxxx. Timebekreftelse sendes i retur på SMS så viktig at du registrer mobilnummeret ditt. Dersom du ikke ønsker vaksine er det viktig at du bekrefter dette i samme lenke. Ved spørsmål ring vaksinetelefonen 66 10 40 80»

Når du får en slik SMS er det viktig at du følger instruksjonen og trykker på lenken som ligger med i SMSen og bestiller tid til vaksinering. Husk at her er det førstemann til mølla prinsippet som gjelder for valg av time.  Men det er ikke alle som ønsker vaksine, derfor kan du i samme lenke registrer at du ikke ønsker vaksine.

Vaksinene leveres til kommunen onsdag formiddag og vi vaksinerer fortløpende alle vaksinene vi får utlevert.

Merk at vi fortsatt vaksinerer gruppe 4 og det betyr at det er dere som er 65 år, eller eldre som nå får SMS. SMSer som sendes ut henger sammen med tilgjengelige vaksinedoser. Det er derfor bare du som har mottatt en SMS som kan bestille tid. Har du ikke mottatt en SMS ennå, må du vente til det blir din tur.

Vaksinetype
I Nes er det kun helsepersonell som har fått AstraZeneca vaksinen. Alle øvrige innbyggere har fått Pfizer vaksine. AstraZeneca vaksinen er satt på pause i Norge

Revaksinering:
Intervallet mellom dose en og dose to er nå 6 uker

Leveranse av vaksiner:
Vi får beskjed om antall doser til levering ca. en uke i forkant av at vi mottar vaksinene. Det er derfor ikke mulig å detaljplanlegge langt fram i tid. Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene:

🔹I uke 17: 834 doser
🔹I uke 18: 786 doser

Status per prioriteringsgruppe:

✅Gruppe 1 Beboere i sykehjem - Vaksinering fullført
✅Gruppe 2 Alder 85 år eller eldre – Vaksinering fullført
✅Gruppe 3 Alder 75 til 84 år - Vaksinering fullført
🌝Gruppe 4 Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko - Vaksinering pågår
🔵Gruppe 5 Alder 55 til 64 år med underliggende sykdom/tilstand – Planlegger oppstart
🔵Gruppe 6 Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander – ikke startet
🔵Gruppe 7 Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander – ikke startet
🔵Gruppe 8 Alder 55-64 år – ikke startet
🔵Gruppe 9 Alder 45-54 år – ikke startet
🌝Samtidig vaksineres prioritert helsepersonell

Du må vente til det blir din tur – vi følger FHI sin prioriteringsliste
Som alltid vil vi presisere at alle må vente på sin tur. Du kan ikke selv ringe eller sende e-post for å bestille vaksinering. Vi ber deg være tålmodig og vente på at vi kontakter deg. Vi ringer deg og gir deg beskjed om tidspunkt og sted for vaksinering når det er din tur. Det er viktig at du tar telefonen dersom det ringer et ukjent nummer.

Vi har ingen venteliste!
Merk at vi ikke har ventelister. Hvis vi får ledig kapasitet så forsøker vi å kalle inn på kort varsel, de som ligger til gruppa som nå vaksineres.

Ofte stilte spørsmål om koronavaksinering
Har du spørsmål om vaksineringen så kan det være nyttig å sjekke våre spørsmål og svar, der finner du også mer informasjon om deg som er mellom 18 og 64 år med risikofaktor, og har fastlege i annen kommune enn der du bor.  https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/koronavirus/koronavaksinering/ofte-stilte-sporsmal-om-koronavaksinering-i-nes/

Les mer om koronavaksinering:  https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

Følg med på vår samleside om korona: www.nes.kommune.no/korona

 

 


Publisert: 23.04.2021 18:58:21
Sist endret: 23.04.2021 19:01