Innhold

Antall vaksinerte i Nes. (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹 3016 innbyggere har fått første dose.
🔹 1112 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.

Intervallet mellom dose en og dose to er nå 6 uker

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioriterte helsepersonell.  Det er flere av vårt helsepersonell som er bosatt i andre kommuner, men blir vaksinert her.  Det samme gjelder for de av våre innbyggere som arbeider som prioriterte helsepersonell i andre kommuner, de blir vaksinert der. Andre igjen blir vaksinert på sykehus.

Vaksinetype
I Nes er det kun helsepersonell som har fått AstraZeneca vaksinen. Alle øvrige innbyggere har fått Pfizer vaksine. AstraZeneca vaksinen er satt på pause i Norge 

Leveranse av vaksiner
Vi får beskjed om antall doser til levering ca. en uke i forkant av at vi mottar vaksinene. Det er derfor ikke mulig å detaljplanlegge langt fram i tid.

Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene:

🔹I uke 15: 768 doser
🔹I uke 16: 708 doser

Status per prioriteringsgruppe:

✅Gruppe 1 Beboere i sykehjem - Vaksinering fullført
✅Gruppe 2 Alder 85 år eller eldre – Vaksinering fullført
✅Gruppe 3 Alder 75 til 84 år - Vaksinering fullført
🌝Gruppe 4 Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko - Vaksinering pågår
🔵Gruppe 5 Alder 55 til 64 år med underliggende sykdom/tilstand – Ikke startet
🔵Gruppe 6 Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander – ikke startet
🔵Gruppe 7 Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander – ikke startet
🔵Gruppe 8 Alder 55-64 år – ikke startet
🔵Gruppe 9 Alder 45-54 år – ikke startet
🌝Samtidig vaksineres prioritert helsepersonell

Hvem vaksineres nå?
Vi er nå godt i gang med vaksinering av gruppe 4.
Merk at i denne gruppen vaksineres også personer med særlig høy risiko helt ned til 18 år. Hvilke diagnoser som defineres til å ligge i gruppen for særlig høy risiko er klart definert av FHI og er ikke noe du selv, eller fastlegen kan bestemme. Les mer om dette: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#prioriteringsrekkefoelgen-av-risikogruppene.

Du må vente til det blir din tur – vi følger FHI sin prioriteringsliste
Som alltid vil vi presisere at alle må vente på sin tur. Du kan ikke selv ringe eller sende e-post for å bestille vaksinering. Vi ber deg være tålmodig og vente på at vi kontakter deg. Vi ringer deg og gir deg beskjed om tidspunkt og sted for vaksinering når det er din tur. Det er viktig at du tar telefonen dersom det ringer et ukjent nummer.

Ofte stilte spørsmål om koronavaksinering
Har du spørsmål om vaksineringen så kan det være nyttig å sjekke våre spørsmål og svar, der finner du også mer informasjon om deg som er mellom 18 og 64 år med risikofaktor, og har fastlege i annen kommune enn der du bor.  https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/koronavirus/koronavaksinering/ofte-stilte-sporsmal-om-koronavaksinering-i-nes/ 

Digital bestillingsløsning
Vi vil snart få på plass en digital bestillingsløsning, vi komme med mer informasjon så fort denne er klar.

Følg med på vår samleside om korona: www.nes.kommune.no/korona

 


Publisert: 09.04.2021 16:19:50
Sist endret: 12.04.2021 13:35