Innhold

Antall vaksinerte i Nes. (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹 2164 innbyggere har fått første dose.
🔹 1091 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.

 

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioriterte helsepersonell som er vaksinert med AstraZeneca.  Det er flere av vårt helsepersonell som er bosatt i andre kommuner, men blir vaksinert her.  Det samme gjelder for de av våre innbyggere som arbeider som prioriterte helsepersonell i andre kommuner, de blir vaksinert der. Andre igjen blir vaksinert på sykehus.

I Nes er det kun helsepersonell som har fått AstraZeneca vaksinen. Alle øvrige innbyggere har fått Pfizer vaksine.

Intervallet mellom dose en og dose to er økt fra 3 til 6 uker

 

Status per prioriteringsgruppe:

✅Gruppe 1 Beboere i sykehjem - Vaksinering fullført
✅Gruppe 2 Alder 85 år eller eldre – Vaksinering fullført
🌝Gruppe 3 Alder 75 til 84 år - Vaksinering snart ferdig
🌝Gruppe 4 Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko – Forbereder oppstart i uke 14
🔵Gruppe 5 Alder 55 til 64 år med underliggende sykdom/tilstand – Ikke startet
🔵Gruppe 6 Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander – ikke startet
🔵Gruppe 7 Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander – ikke startet
🔵Gruppe 8 Alder 55-64 år – ikke startet
🔵Gruppe 9 Alder 45-54 år – ikke startet
🌝Samtidig vaksineres prioritert helsepersonell

 

AstraZeneca vaksinen er satt på pause i Norge

Leveranse av vaksiner
Vi får beskjed om antall doser til levering ca. en uke i forkant av at vi mottar vaksinene. Det er derfor ikke mulig å detaljplanlegge langt fram i tid.

Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene:

 

🔹I uke13: 336
🔹I uke 14: 642

 

Du kan få en telefon i påsken!
Vi forbereder vaksinering i uke 14 for dere som er i gruppe 4.

MERK: Å ringe flere hundre innbyggere er tidskrevende, og vi må derfor ta i bruk påskedagene. Vi ber derfor om forståelse for at vi må ringe også på helligdager. 

Du må vente til det blir din tur
Vi vil igjen presisere at alle må vente på sin tur. Du kan ikke selv ringe eller sende e-post for å bestille vaksinering. Vi ber deg være tålmodig og vente på at vi kontakter deg. Vi ringer deg og gir deg beskjed om tidspunkt og sted for vaksinering når det er din tur. Det er viktig at du tar telefonen dersom det ringer et ukjent nummer. 

Digital bestillingsløsning
Vi jobber med å få tilgang til et digitalt bestillingssystem, dette kommer vi nærmere tilbake til. 

Er du fullvaksinert?
At du er fullvaksinert betyr likevel ikke at du kan gå tilbake til å leve som normalt. Du som er vaksinert må tenke over at du i noen tilfeller kan smitte andre. 

Andre spørsmål om vaksinering
Har du spørsmål om vaksineringen så kan det være nyttig å sjekke våre spørsmål og svar, der finner du også mer informasjon om deg som er mellom 18 og 64 år med risikofaktor, og har fastlege i annen kommune enn der du bor.  https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/koronavirus/koronavaksinering/ofte-stilte-sporsmal-om-koronavaksinering-i-nes/ 

Følg med på vår samleside om korona: www.nes.kommune.no/korona

 

 

 


Publisert: 26.03.2021 20:00:55
Sist endret: 26.03.2021 20:00