Innhold

Vi følger FHI sin prioriteringsliste: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

 

Antall vaksinerte i Nes. (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹1732 innbyggere har fått første dose.  
🔹1052 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert. 

 

Status per prioriteringsgruppe:

✅Gruppe 1 Beboere i sykehjem - Vaksinering fullført

✅Gruppe 2 Alder 85 år eller eldre – Vaksinering fullført

🌝Gruppe 3 Alder 75 til 84 år - Vaksinering pågår, og det gjenstår ca. 650 personer

🔵Gruppe 4 Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko - Ikke startet

🔵Gruppe 5 Alder 55 til 64 år med underliggende sykdom/tilstand – Ikke startet

🔵Gruppe 6 Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander – ikke startet

🔵Gruppe 7 Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander – ikke startet

🔵Gruppe 8 Alder 55-64 år – ikke startet

🔵Gruppe 9 Alder 45-54 år – ikke startet

🌝Samtidig vaksineres prioritert helsepersonell med AstraZeneca – dette er nå satt på pause

Til dere som er 85 år eller eldre og helsepersonell som enten bor eller jobber i Nes. Hvis dere av en eller annen grunn ikke har fått tilbud om vaksine så ber vi dere ta kontakt med vaksinetelefonen: 66 10 40 80, mand-fred kl: 10.00-14.00.  NB! Dette gjelder kun nevnte grupper. Alle vi andre må vente til det blir vår tur.

Leveranse av vaksiner
Vi får beskjed om antall doser til levering ca. en uke i forkant av at vi mottar vaksinene. Det er derfor ikke mulig å detaljplanlegge langt fram i tid.

Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene:
🔹I uke 11: 216 doser
🔹I uke12:  har ikke fått melding om leveranse ennå

Du må vente til det blir din tur
Vi vil igjen presisere at alle må vente på sin tur. Du kan ikke selv ringe eller sende e-post for å bestille vaksinering. Vi ber deg være tålmodig og vente på at vi kontakter deg. Vi ringer deg og gir deg beskjed om tidspunkt og sted for vaksinering når det er din tur. Det er viktig at du tar telefonen dersom det ringer et ukjent nummer.

Om kort tid vil vi få på plass et digitalt bestillingssystem, men det vil vi komme nærmere tilbake til.

Vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen settes på pause i Norge.
I Nes er det kun helsepersonell som har fått AstraZeneca – vaksinen. Alle øvrige innbyggere har fått Pfizer vaksine. FHI påpeker at pausen ikke innebærer at de fraråder vaksinasjon med AstraZeneca i fremtiden. Vaksinen har god dokumentasjon.  

Pausen skaper noe forsinkelse i vaksinasjonsprogrammet nasjonalt, og FHI vil utarbeide et oppdatert vaksinescenario.

Andre spørsmål om vaksinering:
Har du spørsmål om vaksineringen så kan det være nyttig å sjekke våre spørsmål og svar, der finner du også mer informasjon om deg som er mellom 18 og 64 år med risikofaktor, og har fastlege i annen kommune enn der du bor.  https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/koronavirus/koronavaksinering/ofte-stilte-sporsmal-om-koronavaksinering-i-nes/

Følg med på vår samleside om korona: www.nes.kommune.no/korona

 


Publisert: 12.03.2021 15:12:13
Sist endret: 12.03.2021 15:26