Innhold

Oppdatert informasjon kl. 21.20
Det er kommet 6 nye positive prøver nå i kveld, totalt er det 13 positive prøver i dag. Det betyr at det er 83 personer som sitter i isolasjon i Nes.

------------------------------

Så langt i dag har 7 personer i Nes fått melding om positiv koronatest. Samtidig er det hyggelig å melde at 10 personer i dag er ute av isolasjon. Det betyr at det sitter 77 innbyggere i isolasjon med påvist koronasykdom i kommunen vår. 

Idretts- og fritidsaktiviteter

I Tiltaksnivå A (Særlig høyt tiltaksnivå, regulert i covid 19-forskriftens ka. 5A) står det å lese at det blir tillatt med utendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne. 

Nes kommune vil rette en anmodning om at det ikke blandes deltakere fra ulike skoler.

 

Rødt tiltaksnivå i barnehager og skoler
Skoler og barnehager er satt til rødt tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen, gjeldene til og med 11. april.

Forsterket TISK innebærer mer utstrakt testing og karantenesetting

I henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger benytter Nes kommune utvidet TISK (Testing, Isolering, Smittesporing, Karantene). Dette innebærer blant annet at man i noen tilfeller også må sette nærkontakter av nærkontakter i ventekarantene, frem til den som sitter i karantene har avlagt negativt testsvar på sin første koronatest. 

Stol på smittesporerne våre!

Smittesporingsteamet har høyt arbeidspress når det er mye smitte i kommunen.

Det er viktig at du eller dere som får en telefon angående isolasjon på bakgrunn av en positiv koronatest eller blir bedt om å gå i karantene fordi du er nærkontakt, følger den beskjeden du får.

Noen får også beskjed om å gå i ventekarantene fordi vi trenger tid til å få oversikt over en smittesituasjon. Vi ber deg respektere dette, det er kun sammen vi kan redusere smitten i kommunen.

Vi opplever nå at smittesituasjonen endrer seg raskt og AHUS er noe forsinket med prøvesvar. Så fort det foreligger negative prøvesvar vil det medføre at flere går ut av ventekarantene og oversikten over skoler og barnehager som er i karantene og ventekarantene kan raskt endres.

Skoler og barnehage i karantene og ventekarantene per i dag 19. mars:

 

 Grunnskole:

  • Framtun skole
  • Neskollen skole
  • Auli skole 
  • Årnes skole
  • Hoppensprett Barne og ungdomsskole Brårud

Videregående skole:

  • Hvam videregående skole 

Barnehager:

  • Norlandia Neskollen Tellusvegen barnehage
  • Årnes barnehage åpner delvis mandag 22. mars, alle får beskjed direkte fra barnehagen.

 

Se vår samleside om korona; www.nes.kommune.no/korona

 


Publisert: 19.03.2021 17:48:27
Sist endret: 19.03.2021 21:30