Innhold

I perioden fra og med 13.05.19 kl. 07:30 til og med 31.05.19 kl. 15:15 (uke 20-22) vil det bli foretatt spyling av hovedvannledningsnettet. Selve spylingen foregår inennfor vanlig arbeidstid. 

Spylingen blir utført på hovedledningsnettet i områdene Skogbygda-Oppaker-Seterstøa-Vormsund-Østre Fenstad. 

Hele forsyningsområdet eller deler av dette kan under hele perioden bli påvirket av spylingen. Vannet kan bli helt borte i perioder. Det kan også bli noe misfarge og innholde en del luft. Abonnenter som blir ekstra plaget av luft i rørene og misfarget vann oppfordres å tappe ut til forholdene bedrer seg. Spyling utføres periodisk for å sikre god kvalitet på drikkevannet. 

Eventuelle henvendelser kan rettes til Nes kommunale vannverk på telefon: 924 98 048


Publisert: 07.05.2019 14:36:41
Sist endret: 07.05.2019 14:36