Innhold

I perioden f.o.m.  2. mai til og med 13. mai  vil det bli foretatt spyling av hovedvannledningsnettet. Selve spylingen foregår innenfor vanlig arbeidstid.

Spylingen vil bli utført på hovedledningsnettet i områdene:
Skogbygda – Opaker

Hele forsyningsområdet eller deler av dette kan under hele perioden bli påvirket av spylingen. Vannet kan bli helt borte i perioder. Det kan også bli noe misfarge og inneholde en del luft. Abonnenter som blir ekstra plaget av luft i rørene og misfarget vann oppfordres til å tappe ut til forholdene bedrer seg.

Spyling utføres periodisk for å sikre god kvalitet på drikkevannet.

Eventuelle henvendelser kan rettes til Nes Kommunale vannverk på telefon 924 98 048.


Publisert: 29.04.2022 08:22:00
Sist endret: 29.04.2022 09:05