Innhold

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2021

Lag, foreninger eller andre sammenslutninger som ønsker å søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, må ta kontakt innen 9. okt.

NB! Lag og foreninger skal IKKE sende elektronisk søknad gjennom www.idrettsanlegg.no, før de har vært i kontakt med kommunen.

Alle henvendelser rettes til idrettsrådgiver Trine-Lise Vinje på e-post trine-lise.vinje@nes-ak.kommune.no

For mer informasjon se tilskudd og støtteordniner.


Publisert: 24.09.2020 09:54:17
Sist endret: 24.09.2020 09:54