Innhold

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2020

Lag, foreninger eller andre sammenslutninger som ønsker å søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, må ta kontakt innen fristen 1. okt.

NB! Lag og foreninger skal IKKE sende elektronisk søknad gjennom www.idrettsanlegg.no, før de har vært i kontakt med kommunen.

Alle henvendelser rettes til idrettsrådgiver Trine-Lise Vinje på e-post

trine-lise.vinje@nes-ak.kommune.no, eller telefon 63 91 12 52. 

For mer informasjon se tilskudd og støtteordniner.


Publisert: 29.08.2019 09:59:29
Sist endret: 29.08.2019 09:59