Innhold

Familiens hus starter opp et nytt tilbud, med sorggrupper for barn og ungdom mellom 3 og 18 år som har mistet forelder eller søsken. Gruppen tilbyr hjelp til barn og ungdom med sorgopplevelser. Foreldrene deltar i egen gruppe med fokus på å hjelpe barnet/ungdommen. Det er oppstart for sorggruppene 1.februar.

Du finner mer informasjon her


Publisert: 17.01.2018 15:29:03
Sist endret: 17.01.2018 15:29