Innhold

Kommuneoverlegen er i dag blitt orientert om at en elev ved en av våre ungdomsskoler har testet positivt for korona (Covid 19).

Smittesporing er gjennomført og kommuneoverlegen har fulgt opp elevens kontaktflate knyttet til medelever, lærere og øvrige ansatte. Kartleggingen viser at alle retningslinjer for smittevern er god ved skolen og det gir grunnlag for at et begrenset antall personer må i karantene.

Elever fra berørte kohorter (grupper) og andre som er å regne som nærkontakter vil være i karantene i 10 dager.  Det samme gjelder noen ansatte ved skolen.

Elever som er i karantene vil ha hjemmeskole med alternativt undervisningsopplegg de dagene de må være hjemme. 

Følg med på kommunens nettside for oppdatert informasjon om koronasituasjonen:

https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/koronavirus/


Publisert: 23.05.2020 20:53:56
Sist endret: 24.05.2020 00:33