Innhold

 

For å holde koronapandemien under kontroll har nasjonale myndigheter valgt å satse sterkt på testing og smitteoppsporing, som et strategisk virkemiddel.

Hensikten med smitteoppsporingen er å hindre at korona-viruset sprer seg i befolkningen, og at vi får god oversikt over smittesituasjonen.

Smitteoppsporingsteam i Nes

I Nes er det opprettet et smitteoppsporingsteam. Teamet ledes av kommuneoverlegen og består i tillegg av fire sykepleiere.

Sykepleierne handler på vegne av kommuneoverlegen og har derfor myndighet til å gjennomføre smitteoppsporing i henhold til smittevernloven.

Alle i smitteoppsporingsteamet har taushetsplikt.

 

Hva skjer når noen i Nes får påvist korona (Covid-19)?

Arbeidet med smitteoppsporingen starter med at smitteoppsporingsteamet får melding om at en innbygger har testet positivt på en korona (Covid-19) test.  Det første som da gjøres, er å ha en samtale med den smittede (indekstilfellet), for å kartlegge smittesituasjonen og å identifisere personer som denne har vært i kontakt med (Nærkontakter).

Den smittede skal være i «isolasjon», i henhold til gjeldene regler fra nasjonale myndigheter. Den smittede følges opp i den perioden vedkommende har symptomer.  Personer i samme husstand skal være i karantene. Det er smittesporingsteamet som beslutter når den smittede er ute av isolasjon, og når husstandsmedlemmer ikke lenger er i karantene.

Nærkontakter

Den andre viktige oppgaven til smitteoppsporingsteamet er å ta kontakt med alle nærkontaktene, og informere dem om at de skal i karantene, da de har vært i kontakt med en person som har testet positivt på korona (Covid-19). Nærkontaktene får informasjon om hva det innebærer å være i karantene, og hvor lenge de skal være det.  Personer i samme husstand er ikke i karantene. Dersom en nærkontakt får symptomer på koronasykdom, skal vedkommende ta en koronatest, for å se om vedkommende er blitt smittet. Dersom vedkommende er smittet, går vedkommende over fra å være en nærkontakt til å skulle være i isolasjon. Dersom testen er negativ, skal de fortsatt være i karantene, i den tiden som er avtalt med smitteoppsporingsteamet.

Viktige opplysninger 

Det er viktig at smittesporingsteamet (kommuneoverlegen) blir respektert, og at innbyggere som blir kontaktet, samarbeider om å få fram viktige opplysninger, for å isolere og bremse smitte som oppstår i Nes.

Innbyggere som blir kontaktet, enten som smittet person (indeks,) eller som en nærkontakt, har plikt i henhold til Smittevernloven, til å oppgi de opplysningene vi ber om. (Smittevernloven § 3-6 andre og tredje ledd, § 5-1 og § 8-1)

Din innsats gjør en forskjell 

Vi takker for din innsats gjennom de siste åtte månedene.

Din innsats hjelper oss til å holde oversikt og til å ha god kontroll over smittesituasjonen i kommunen. 

Det er kun sammen vi kan ta vare på hverandre.

 

Unni-Berit Schjervheim

Kommuneoverlege

 

 

Begreper knyttet til smittesporing brukes noe ulikt. 

I Nes benytter vi følgende begreper:

 

Begreper

Betydning

Indekstilfelle

Person med påvist covid-19 som utløser smittesporingen.

Nærkontakt

Person som kan ha vært utsatt for smitte etter kontakt med indekstilfellet. Se definisjon av nærkontakt.

Smittesporer

Person som deltar i arbeidet med smittesporing

Smittesporing

Også kalt kontaktsporing eller smitteoppsporing. Prosessen med å finne, informere og eventuelt følge opp eller teste nærkontakter.

Kilde: FHI

 

 

 


Publisert: 28.10.2020 11:26:15
Sist endret: 28.10.2020 11:28