Innhold

Det er så langt i dag kommet 8 nye positive tester på koronasykdom i kommunen vår.  

Påvist smitte ved Hoppensprett barneskole Brårud.  
Vi trenger å få oversikt over situasjonen, begrense videre smitte og gjennomføre nødvendig testing. Derfor har vakthavende smittevernoverlege fattet vedtak om midlertidig stenging av Hoppensprett Barneskole Brårud fra i dag, 21.mars 2021 og til og med fredag 26. mars 2021. Det vil si ingen fysisk oppmøte på skolen i denne perioden. Elever og ansatte er satt i karantene og vil få tilbud om testing.

Påvist smitte ved Hoppensprett Brårud barnehage
Det er også påvist smitte i Hoppensprett Brårud barnehage. Alle barn og ansatte er satt i karantene og alle vil få tilbud om testing.  

Husstandsmedlemmer er satt i ventekarantene. Ventekarantene er ikke en plikt, men en sterk anbefaling fra FHI.  

Påvist smitte ved Auli skole
På Auli skole er det påvist flere smittede noe som gjør at det vil bli forlenget karantenetid for 3. klasse og 2 klasse er uavklart siden prøvesvar ikke foreligger. Alle foresatte har fått beskjed via skolen.

Ut av isolasjon
I dag er  6 personer ute av isolasjon, det betyr at det nå sitter 80 personer i isolasjon med koronasykdom i kommunen vår

Stort press på smittesporerne våre!
Smittesporerne har i disse dager et stort arbeidspress og jobber kontinuerlig med smittesporing og oppfølging av personer i isolasjon. De jobber så fort de klarer og svarer fortløpende på telefonhenvendelsene som kommer innenfor oppsatt  telefontid.  Vi ber dere være tålmodige!

Alt om isolasjon, karantene og ventekarantene kan du lese på:  https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/


Publisert: 21.03.2021 19:58:39
Sist endret: 21.03.2021 20:15