Innhold

Er du mye trist eller engstelig i hverdagen? Høsten 2019 starter Familiens Hus opp SMART-kurs, et tilbud til ungdom mellom 15 og 17 år som opplever å være mye triste eller engstelige i hverdagen, eller som strever med dårlig selvbilde. SMART-kurs er basert på kognitiv atferdsterapi. Gjennom konkrete oppgaver får du øvelse i å kjenne igjen og håndtere strevsomme tanker og følelser. Du jobber med dette både på kurset og gjennom hjemmeoppgaver.  

Mål for kurset

  • Lære hvordan du kan bruke stressmestring i problemsituasjoner
  • Bli bevisst din egen styrke og på den måten føle deg bedre i vanskelige situasjoner
  • Lære om hvordan du kan takle engstelige og triste tanker og på den måten forebygge angst og depresjon.

SMART-kurset går over åtte onsdager á to timer (14.00-16.00) på Familiens Hus. 

Oppstart er første onsdag etter høstferien. Kurset vil bestå av 6-8 deltakere, og ledes av gruppekoordinator Line Lundsæther og psykolog Saskia Hidas.

Tidspunkt: Onsdager 14.00-16.00
Sted: Familiens Hus Årnes, Seterstøavegen 2B, 2150 Årnes

For påmelding eller spørsmål, kontakt Saskia Hidas ved Familiens hus per e-post eller sms:. saskia.katarina.hidas@nes-ak.kommune.no / 912 46 223

 


Publisert: 04.06.2019 09:01:32
Sist endret: 04.06.2019 09:01