Innhold

I perioden 1. mai til 1. august blir veglysene i Nes kommunes slukket. Dette er det kommunalt vedtak på for å oppnå besparelser. Årnes sentrum får beholde lyset på.

Følgende veger og områder er berørt:

- Neskollen – hele feltet
- Tomteråsen – Hele feltet
- Grindervegen, Slettumvegen og Knauserudvegen.
- Fenstad hele feltet
- Skogbygda, hele feltet, samt hovedvegen
- Bjertnes, hele feltet og gangvegen langs fylkesvegen
- Oppaker, inkl. Bygdevegen
- Ny gangveg Haga og området rundt
- Spireavegen, og etterhvert større deler av Fjellfoten
- Folbergvegen
- Fjuk – hele feltet
- Høievegen
- Silovegen og Runnivegen med tilknyttede områder
- Brårud, samt langs Vestsidavegen fra Brårud 
- Aulifeltet 
- Vormsund, men ikke E16 og bussholdeplasser
- Hagenfeltet og DragsjøvegenPublisert: 10.05.2017 07:57:02
Sist endret: 10.05.2017 07:57