Innhold

Skolestartere høsten 2022

Innskriving til 1.klasse august 2022

Alle barn født i 2016 innskrives til skolestart 2022 ved sin nærskole.
Innskrivingen er en ren formell registrering. Barnas første møte med skolen vil skje våren 2022.
Innskriving vil skje fra uke 43. Alle foresatte vil få tilsendt innmeldingsskjemaer og informasjon fra sin respektive skole.
Dersom noen foresatte ikke har mottatt brev om innskriving innen 8.november, kan de henvende seg direkte til skolen.
Frist for søknad om fremskutt eventuelt utsatt skolestart, er 15. november 2021. Søknaden sendes kommunalsjef oppvekst og utdanning i Nes kommune.

Hilsen kommunalsjef for oppvekst og utdanning

 


Publisert: 14.10.2021 09:10:13
Sist endret: 14.10.2021 09:18