Innhold

Det er i disse dager rekordvarmt vær uten nedbør. Stort vannforbruk har medført et høyt uttak av vann fra vannkildene. Det er ikke ventet at det kommer regn av betydning i juli. For å sikre nødvendig vannforsyning til forbruksvann og brannberedskap, innføres det skjerpede vanningsrestriksjoner for alle våre abonnenter fra og med 5. juli 2018.

Forbud mot all bruk av slange innføres med umiddelbar virkning.

Alle hageslanger skal til enhver tid være frakoblet utekran/tappepunkt. Det er ikke tillatt å fylle bassenger av forskjellige slag med slange. Vannrestriksjonene gjelder for alle som er tilkoblet det kommunale vannverket.

For at hageeiere skal ha mulighet til å holde liv i blomster gis det tillatelse til å vanne med kanne. Gressplener tåler normalt tørke, og kommunen kan ikke prioritere omfattende plenvanning i tørre perioder.

Vanningsrestriksjonene gjelder inntil annen beskjed gis. Kontroller vil bli utført. Vi ønsker dere gode sommerdager videre – med fornuftig vannbruk.


Publisert: 05.07.2018 15:54:42
Sist endret: 05.07.2018 15:54