Innhold

Skatteoppkreverfunksjonen er fra 1.1. 2019 flyttet fra Nes til Ullensaker. 

Nes, Gjerdrum og Ullensaker kommuner har inngått samarbeid for skatteinnkrevingen i kommunene. Fra januar 2019 er Nes kemnerkontor plassert i Ullensaker rådhus.

Kontoret i Nes vil være betjent hver torsdag mellom kl. 09 og kl. 15. Hvis du ønsker personlig avtale, ta gjerne kontakt på forhånd for å avtale et møte.

E-post Ullensaker: kemner@ullensaker.kommune.no eller tlf. 66 10 80 00.


Publisert: 03.01.2019 15:50:04
Sist endret: 03.01.2019 15:50