Innhold

I forbindelse med overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra Nes til Ullensaker i januar 2019, vil Nes kemnerkontor, i Nes rådhus ha følgende telefontider / besøkstider i desember 2018: 

  • Uke 49 og 50:   telefontid mellom kl. 12.00 – 14.00. Besøk kun etter avtale.
  • Uke 51 og 52:   kontoret stengt.

 

Etter 01.01.2019 må henvendelser rettes til Ullensaker kemnerkontor, rådhuset, Jessheim  tlf. 66 10 80 00.  Kontoret vil bli bemannet i Nes en dag i uken, ukedag ikke fastsatt.    

 


Publisert: 03.12.2018 10:58:49
Sist endret: 03.12.2018 10:58