Innhold

Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. 

Kommunene har fortsatt ansvar for innkreving av kommunale krav.

Oppgavene som overføres er blant annet:

  • innkreving av restskatt
  • skatt til gode
  • tilleggsforskudd
  • forskuddstrekk
  • arbeidsgiveravgift
  • motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav
  • skatteattester
  • konto-/saldoutskrift for skatt og avgift

Saker under behandling kan bli tildelt ny saksbehandler/kontaktperson etter overføringen til Skatteetaten.

Henvendelser via Altinn

Henvendelser som tidligere er sendt til skatteoppkreverkontoret/kemnerkontoret i Altinn, skal nå sendes til Skatteetatens organisasjonsnummer 974 761 076.

Postadressen til Skatteetaten er som før: postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo.

Kontakt

Du kan kontakte skatteetaten ved gå inn på www.skatteetaten.no/kontakt.
Skatteetaten har publikumsmottak ved 56 kontorsteder i hele landet, men etatens tjenestetilbud påvirkes som følge av situasjonen med koronaviruset. De har nå kun åpent for henvendelser som krever pliktig oppmøte, det vil si ID-kontroll og farskapserklæringer.

Her finner du informasjon om Skatt som gjelder frem til 1. november 2020 


Publisert: 19.10.2020 23:19:21
Sist endret: 19.10.2020 23:21