Det er mange som skal ut og reise i påsken og fremover mot sommeren. Reglene for bruk av koronasertifikat er ulike fra land til land.

Derfor er fortsatt det viktigste rådet å sjekke reglene i landet du skal reise til. Bruk nettsiden eller appen Reopen EU (https://reopen.europa.eu/en) eller Reiseklar-appen (https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/udapp_reiseklar/id2877128/) til Utenriksdepartementet. 

Mer informasjon om koronasertifikat:


Publisert: 06.04.2022 12:34:58
Sist endret: 24.01.2023 13:55