Innhold

Det er påvist noen tilfeller av skabb ved skolen. Skabb er en type midd, som kan sidestilles med hodelus, og er ikke helsefarlig, men plagsom. Tidligere var skabb assosiert med dårlig hygienisk standard og fattigdom, det er ikke tilfelle.

Smitte skjer ved direkte hudkontakt av litt lengre varighet og i helt sjeldne tilfeller via håndklær, sengetøy og klær. Det kan gå 3-6 uker fra du er smittet til du får plager.

Skabb gir hudutslett og kløe, og en får gjerne kloremerker. De vanligste symptomene er kløe, spesielt om natten og ved svetting, samt hudutslett og kloremerker på grunn av kløen. Utslettet kan være små kløende vabler (blemmer), samt små ganger i huden med midd og egg.

Hudforandringene sees oftest på hendene og mellom fingre, tær, håndledd, albuer, midje, området rundt lysken, lår, sete og ytre kjønnsorganer, men kan komme hvor som helst på kroppen.

Skabb forsvinner ikke av seg selv og skal alltid behandles med legemidler. Du må oppsøke fastlege for å stadfeste om det er skabb, og få riktig behandling.

Situasjonen på Hvam vgs følges opp av ledelse på skole, helsesøster og kommuneoverlege.

Les mer på Folkehelseinstituttets sider


Publisert: 16.01.2018 15:09:43
Sist endret: 16.01.2018 15:09