Innhold

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten i samfunnet. Skolene opplever i tillegg et høyt sykdomsfravær i personalet og vansker med å skaffe nok kvalifiserte vikarer til at undervisningen kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Den 09.12.2021 orienterte kunnskapsministeren om at kommunene kan endre skoleruta slik at siste dag før jul blir tidligere enn opprinnelig bestemt, forutsatt at timene/undervisningen tas igjen i løpet av våren.

På bakgrunn av disse forholdene har kriseledelsen besluttet en endring i skoleruta for skoleåret 2021/22: 

 

  • Siste skoledag før jul blir fredag 17.12.2021. 
  • Skoledagene 20. og 21. desember 2021 flyttes til 20. og 21. juni 2022. 

 

SFO er åpent 20. - 23. desember kl. 08.00-16.00 for de som har SFO plass


Publisert: 14.12.2021 11:44:44
Sist endret: 14.12.2021 11:44