Innhold

Biologisk mangfold i jorda er viktig for jordliv, jordstruktur og humusinnhold. Meitemarken, pionervekster m.v. vil få større oppmerksomhet i tida framover. Hvordan kan gode forhold for livet i jorda påvirke avlingene våre?

Mer om jordkunnskap og jordkultur på møtet torsdag 9. november kl.19.00 på Folvell gård hos Elin og Martin Skovseth. Innleder på møtet: Øystein Haugerud, Fylkesagronom i jord- og plantekultur i Buskerud.

God servering – Vel møtt

Arr.: Nes Landbrukslag, Norsk Landbruksrådgiving Øst, Hvam vgs og Landbrukskontoret i Nes.

Invitasjon 

 


Publisert: 06.11.2017 16:01:36
Sist endret: 06.11.2017 16:01