Innhold

Mandag 3. april  gjennomførte rådmannen et samarbeidsmøte med Lensmannen og  relevante instanser. Møtedeltakerne fikk en felles forståelse av utfordringsbilde og ble enige om nødvendige tiltak.  

Miljøet viser seg å være svært begrenset og med forgreininger til andre kommuner i Akershus


Publisert: 05.04.2017 15:23:59
Sist endret: 05.04.2017 15:23