Innhold

Betaling for dugnaden er:  20 000,-

Esval Miljøpark KF trenger dugnadshjelp til å rydde langs Miljøparkvegen, fra Eidsvollvegen til Romerike Biogassanlegg (porten), det vil si en strekning på ca. 1 km.

- Det skal ryddes på begge sider av vegen i god bredde. I tillegg skal det ryddes inne på deler av område til Esval Miljøpark.
- Utførende lag/forening må holde sekker/poser, bil, henger eller lignende til frakt av avfallet til Esval Miljøspark.
- Deltagerne må benytte refleksvest under oppdraget.
- Arbeidet kan utføres på dag, kveld eller helg, levering av avfallet må skje i Esval Miljøstasjons åpningstid umiddelbart etter at dugnaden er gjennomført.

Oppgaven må være ferdig innen 13. mai 2018

Meld ditt lags interesse innen Søndag 29. april 2018

Det vil bli foretatt trekning blant de lag og foreninger som melder sin interesse på post@esval.no

Trekning vil bli foretatt og kunngjort umiddelbart etter fristen.

Dersom du har spørsmål til oppdraget kontakt: Lindis Assmann - e-post: lindis@esval.no, mobil: 936 18 940


Publisert: 20.04.2018 14:17:40
Sist endret: 20.04.2018 14:17