Innhold

I Nes vaksineres nå gruppe 4, det vil si alle som er i alder 65-74 år. I tillegg vaksineres de mellom 18 og 64 år som har sykdommer/tilstander med høyrisiko for alvorlig forløp.

Fastlegene har meldt inn til kommuneoverlegen en oversikt over hvem som tilhører de forskjellige risikogruppene.

Hva menes med høyrisikogruppe?
Høyrisikogrupper omfatter personer med immunsvikt, nyresvikt, gjennomgått organtransplantasjon eller kreftbehandling siste fem år. Fjerning av føflekk betraktes ikke som kreftbehandling

Alle de som har sykdommer/tilstander i høyrisikogruppen har fått eller vil få en telefon fra oss.  De som av en eller annen grunn ikke har fått telefon innen utgangen av denne uka, bes ta kontakt med vaksinetelefonen66 10 40 80, den har åpent alle hverdager mellom kl. 10.00-14.00. 
NB! Vi presiserer at dette gjelder kun de som ikke har fått tilbud om vaksine og har sykdommer som tilhører høyrisikogruppen.

De påfølgende gruppene vi skal vaksinere er:

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Hva menes med underliggende sykdommer/tilstander - risikogruppe?
Underliggende sykdommer/tilstander er også omtalt som risikogruppe og omfatter personer med hjertesykdom, lungesykdom, overvekt eller diabetes.  

Disse vil fortløpende bli vaksinert etter alder.

Utfyllende informasjon om hvilke diagnoser som inngår i de forskjellige prioriteringsgruppene, finner du på FHI sine sider: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

 


Publisert: 14.04.2021 16:22:38
Sist endret: 14.04.2021 16:22