Innhold

På grunn av utbrudd av koronavirus har vi redusert tjenestetilbud

Ved spørsmål: Ring Ergo- og fysioterapiavdelingen Telefon:  66 10 47 00 (63 91 14 40.)

FYSIO- OG ERGOTERAPI

I henhold til Smittevernloven §4-1, andre ledd, skal fysioterapivirksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten holde stengt. Dette medfører at de private fysioterapiinstituttene er stengt for besøk i lokalene.  Flere tilbyr telefon og videokonsultasjon. Se egen informasjon på nettsidene til de aktuelle fysioterapeutene.

Kommunale  fysio- og ergoterapeuter i Nes:

  • Nesten all fysioterapi behandling med direkte kontakt med bruker er foreløpig satt på pause på ubestemt tid. Unntaket er pasienter med kritisk behov for fysioterapi hvor telefonveiledning ikke er tilstrekkelig. (Nevnt ovenfor)
  • Det gjennomføres telefononveiledning der det er mulig med pasienter, og foreldre til pasienter som ikke får oppfølging med direkte kontakt i denne perioden. Dette kan gjelde pasienter som fysioterapeutene allerede har, men også nye pasienter som henvises til fysioterapi
  • Nødvendig fysio og ergoterapi intervensjon i institusjonstjenesten vurderes i samråd med de aktuelle avdelingene.
  • All gruppebehandling er avlyst på ubestemt tid

 

Det tilstrebes å avklare og veilede flest mulig muntlig, pr. telefon og med andre elektroniske løsninger, for å begrense nærkontakt. Vi vil likevel prioritere enkelte funksjons og, boligkartlegginger, og eller behandling i hjemmet, der det ikke finnes andre egnede løsninger for avklaring eller behandling. Gjøres kun der dette anses helt nødvendig.

HJELPEMIDDELLAGERET:

Helt nødvendige hjelpemidler utleveres og repareres.

Det kan være i forbindelse med at noen kommer hjem fra sykehus, eller om en trappeheis har stoppet.

Trygghetsalarmer og E- låser monters og repareres.

FRISKLIVS- OG MESTRINGSSENTERET:

Alle tilbud er satt på pause inntil videre.


Publisert: 23.03.2020 14:31:03
Sist endret: 23.03.2020 14:33