Innhold

Ved årets hovedopptak til barnehageplass i kommunale og private barnehager har det vært en økning i antall søknader.  Det er kommet inn søknad fra 327 barn og av disse ønsker 281 barn plass fra høsten.  56 barn har fått avslag på søknad om plass og er oppført på venteliste.  Årsaken er at det rett og slett er for få ledige plasser i barnehagene. 

Vi jobber nå med å få på plass flere barnehageplasser i Nes med snarlig effekt:

  • Læringsverkstedet vil åpne en midlertidig barnehage på Neskollen i løpet av august. Nærmere informasjon kommer så fort det er gjort avklaringer.
  • Hoppensprett Udnes naturbarnehage planlegger ny barnehage for alderen 0-6 år, ferdigstilles forhåpentligvis ved årsskiftet 2017/18
  • Hoppensprett Brårud barnehage har ledig kapasitet.  Ved interesse, logg inn på Barnehageportalen (https://www.nes-ak.kommune.no/publisert-innhold/barnehage-og-skole/barnehageplass/soknad-og-opptak/ ) og legg barnehagen inn som ønske (du mister ikke ventelisteplassen din)

 


Publisert: 21.03.2017 10:03:32
Sist endret: 21.03.2017 10:03