Innhold

Med en gradvis gjenåpning av samfunnet, så starter skolene opp med undervisning for 1.-4. trinn og deler av videregående skole fra mandag 27. april. Da starter også skoleskyssen. Ruter har sammen med sine operatører gjort tilpasninger for å sikre at smittefaren er redusert på bussene som benyttes til skoleskyss

Dette er tiltak som både skal ivareta smittevern for elever og førere. Disse tiltakene medfører også noen nye reisevaner for elevene som benytter skoleskyss.

Ruter følger til enhver tid Folkehelseinstituttets (FHI) planer for smittevern og beredskap. FHI kom den 20. april med en veileder i smittevern for gjenåpning av skoler.

I veilederen fra FHI står det følgende om transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses så mye som mulig.
 • Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør unngås.
 • Ved bruk av skoleskyss, bør elevene sitte med minst et setes mellomrom. For eksempel kan det på en buss med 4 sitteplasser per rad, sitte to barn per rad med alternerende vindu/midtgang. Elevene må holde en meters avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel. Hyppig berørte flater i bussen (for eksempel håndtak eller lignende) bør rengjøres daglig.
 • Elever må vaske hender når de kommer til skolen og tilbake til hjemmet.

 

For å imøtekomme anbefalingene i veilederen, vil Ruter så langt det lar seg gjøre dimensjonere kapasiteten på busser som er i bruk til skoleskyss, slik at det lar seg gjøre å sitte to elever per seterad med fire sitteplasser.


Ruter har i tillegg iverksatt følgende smitteverntiltak på bussene: 

 • Fremste dør på bussene er stengt for påstigning.
 • De to forreste seterekkene er avstengt for bruk.
 • Det er ikke kontantbetaling om bord eller mulighet til å lese av skolekort.
 • Dørene på bussene åpnes av fører ved hver holdeplass.
 • Plakater henger om bord med FHIs rutiner om hånd- og hostehygiene.
 • Et opptrappet daglig renhold av transportmidlene, med ekstra renhold og desinfisering av kontaktflater som håndtak og gripeflater, samt knapper for å åpne dører.


Tiltakene medfører noen nye reisevaner for elevene. For å bistå skolene med å imøtekomme anbefalingene for smittevern i veilederen, har Ruter utarbeidet noen reiseråd tilpasset elever som benytter seg av skolebuss til og fra skolen.

Reiseråd for skoleskyss:

 • Følg myndighetens rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.
 • Vis hensyn og hold en meters avstand når du venter på skolebussen
 • Gå inn bakdøren på bussen, da fordøren er stengt. Du skal ikke vise busskortet ditt til fører.
 • Vent på tur når du skal gå på og av, og hold en meters avstand.
 • Unngå å sette deg på de to forreste seteradene som er sperret av, av hensyn til fører.
 • Du og en annen elev kan sitte på samme seterad. Dere skal ha ett sete og gang mellom dere.  
 • Du skal sitte på motsatt sete som det eleven foran deg gjør.
 • Husk å feste setebeltet.
 • Fører åpner døren, så du trenger ikke trykke på åpne-knappen.
 • Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med skolebussen.

Publisert: 23.04.2020 21:39:26
Sist endret: 23.04.2020 21:39