Innhold

Opphevelsen av besøksforbudet skyldes at smittespredningen i landet nå er veldig lav, og det er derfor vurdert som riktig å åpne opp, dette forutsatt at smittevernreglene overholdes. 

Nes sykehjem har vært stengt for pårørende i mer enn 10 uker, noe som er svært belastende for alle.  Vi ønsker å rette en stor takk til ansatte, beboere og pårørende som alle har bidratt til å holde Nes sykehjem smittefritt. 

Rutiner ved besøk på Nes sykehjem

For at en avdeling skal kunne ha oversikt over alle besøkende og samtidig ivareta nødvendige smitteverntiltak, må alle besøk avtales på forhånd og navn og telefonnummer registreres.

Vi oppfordrer fremdeles pårørende til å besøke sine nære og kjære på besøkskafeene vi har opparbeidet utendørs. Men det åpnes også for at dere kan møtes på beboers eget rom eller i området rundt sykehjemmet.

 

Ved besøk på Nes sykehjem må besøkende overholde følgende smittevernregler:

  • Minst 1 meters avstand til personalet og andre
  • Utføre håndhygiene før og etter besøket

 

Du kan ikke komme på besøk hvis du: 

  • Er syk, eller har symptomer på luftveisinfeksjon
  • Har vært utenfor Norge de siste 14 dager.
  • Er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist korona (covid-19)

 

Forøvrig vises til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine veiledere og råd:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/besok-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner/?term=&h=1

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/besok-i-helse-og-omsorgsinstitusjoner-og-tiltak-mot-sosial-isolering

 


Publisert: 28.05.2020 15:51:58
Sist endret: 28.05.2020 15:53