Innhold

Alle fakturaer gjeldende foreldrebetaling i barnehage og SFO skal betales som normalt. Alle vil få refundert tilbake deler av fakturaen ut fra hvor mange dager tilbudet vil være stengt. Hvor mange dager dette vil vare, er forhold vi ikke kjenner til enda, men når vi vet dette vil kommunen gjøre opp status og refundere tilbake.

Nes kommune har, sammen med resten av kommune-Norge v/KS (Kommunenes sentralforbund), en dialog med nasjonale myndigheter om hvordan dette skal håndteres.

Vi vil fortløpende legge ut aktuell infomasjon om tjenestetilbudet her på nettsiden, se: https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/koronavirus/informasjon-om-tjenestetilbudet/

 

 


Publisert: 18.03.2020 12:23:33
Sist endret: 18.03.2020 12:23