Innhold

Makspris


Makspris gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget og foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen for 2018
er  2 910 kroner per måned, og totalt 32 010 kroner per år.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Moderasjonsordninger:

Søskenmoderasjon

Har du flere barn i barnehage skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Dette kalles søskenmoderasjon. Du får søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager innad i kommunen, og i barnehager med forskjellige eiere. Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

For familier eller husholdninger med lav inntekt

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av husholdningens samlede inntekter (brutto) skal du ha redusert pris. Kommunen har ansvaret og det gjelder både kommunale og private barnehager.  I 2018 gjelder denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år (brutto)

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til  20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra og med 1. august 2017 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 450 000 kroner per år (brutto).

Søknadsskjema

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling finner du her

Nyttige lenker: 

https://www.nes.kommune.no/skjema/barnehage---soknad-om-redusert-foreldrebetalinggratis-kjernetid/

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1478 

https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnehager/innsikt/finansiering-av-barnehager/id2344788/ 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/moderasjonsordninger-foreldrebetaling/

Har du spørsmål   - ta gjerne kontakt:

Lillian B. Holen på tlf. 63 91 11 04, eller e-post: lillian.holen@nes-ak.kommune.no

Stine L. Hofseth på tlf. 63 91 11 05, eller e-post: stine.hofseth@nes-ak.kommune.no

 


Publisert: 07.03.2018 14:29:37
Sist endret: 10.05.2021 11:44