Innhold

Rådmannens forslag til Handlingsprogram med budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 legges frem for behandling i formannskapet 31.oktober 2017.

Formannskapets innstilling skal deretter legges ut til offentlig ettersyn minst 30 dager før kommunestyret fatter sitt vedtak. Kommunestyret skal behandle Handlingsprogram med budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 i sitt møte den 19. desember 2017.

 

Les hele forslaget:

Handlingsprogram med budsjett og økonomiplan 2018-2021


Publisert: 11.10.2017 20:13:59
Sist endret: 11.10.2017 20:13