Innhold

I dag har Barn og unges kommunestyre behandlet flere viktige saker i sitt siste møte før jul.

I tillegg til rådmannens orientering om økonomi, var det flere spennende saker på sakslisteinnspill til BUK. Blant annet saker BUK ønsker behandlet eller trenger informasjon om, råd til innhold for foreldrekurs, vedtak i egen sak om mobbeforebyggende arbeid, og orientering med innspill i vedtaket om ny ungdomsskole på Vormsund.

I tillegg spiste BUK julegrøt, og selvfølgelig var det marsipan til den heldige som fikk mandelen.

Har du saker til et av BUK sine møter på våren, så er det bare å ta kontakt med oppvekst- og SLT-koordinator/barn og unges talsperson, Ida Eliseussen, så raskt som mulig.

Møter for BUK på våren er 7. mars og 15. mai. Saker må meldes god tid i forveien (helst 6 uker).


Publisert: 04.12.2018 13:25:08
Sist endret: 04.12.2018 13:25