Innhold

Ordfører ble av et enstemmig formannskap gitt fullmakt til å inngå en sluttavtale med rådmannen.
 
Rådmann Johnny Pedersen fratrer sin stilling med øyeblikkelig virkning. Sluttavtale inngås med etterlønn i 18 måneder fra vedtaksdato, med avkortning dersom Perdersen får en ny stilling i etterlønnsperioden.

Etterlønn er gjeldende lønn pr. fratredelsesdato og for øvrig avsluttes arbeidsforholdet i henhold til arbeidsavtalens betingelser

 


Publisert: 21.11.2017 20:46:46
Sist endret: 21.11.2017 20:46