Innhold

På grunn av flom blir det noen justeringer i forhold til tidligere annonsert program.

Bautaplassen avstenges for publikum og ny arena blir Trekanten park. 

Skolegata og Rådhusgata stenges for biltrafikk i tidspunktet kl 08.00 – kl 11.00.

 

Oppdatert program:

Årnes

07.00:
Salutt fra Bautaplassen

08.00:
Flaggheising og kransenedleggelse ved Trekanten park.
Heimevernet, Nes-Årnes speidergruppe og Nes Janitsjar deltar

09.10:
Oppstilling ved Nes sykehjem for felles barnetog for skolene Østgård, Fjellfoten og Årnes.Nes- Årnes speidergruppe og barnehagene deltar. Nes skolekorps og Nes Janitsjar spiller

09.30:
Blomsteroverrekkelse til Nes sykehjem ved Østgård skole. Avmarsj, toget følger følgende rute: Salemsvegen - rundkjøring ved Årnes Amfi – Seterstøavegen – Skolegata – Trekanten park

10.00: 
Arrangement på Trekanten park.  Velkommen v/ Linda Badstuen
Sang. «Norge i rødt, hvitt og blått», 2 vers.
Tale for dagen v /Karen Amalie Hjemmen, Astrid Sofie Mobæk og Andrine Jensen Larsen, elever v/ Østgård skole.
Sang: «Ja, vi elsker», 3 vers.
Salutt fra Bautaplassen.
Forsangere fra Nes Soulchildren.
Korpsene medvirker.

10.30: 
Årnes skole og Nes Janitsjarkorps går til Nes Bo- og servicesenter via Skolegata
–Jernbanegata – Kirkevegen – Runnivegen og Leirvegen.

De andre reiser tilbake til sine kretser.

10.50: 
Blomsterhilsen til Nes bo- og servicesenter ved Årnes skole

11.00: 
Gudstjeneste i Årnes kirke

14.00: 
Arrangement i Nes kulturhus
Ord for dagen ved ordfører Grete Sjøli
Musikalske innslag ved Nes skolekorps, Victoria og Michael Aandal og Nes bygdekor
Konferansier Morten Tvethaug.
Gratis inngang!

16.00: 
Russetog fra Nes videregående skole til rådhusplassen.
Togrute: Seterstøavegen – Runnivegen – Kirkevegen – Jernabanegata – Skolegata – Rådhusplassen.
Tale ved presidentene Oda Sommer Hansen, Hvam videregående skole og Olav Strand Ruud, Nes videregående skole

 

Kulturkafeen

Åpen kl 10.00-15-00:  Pølser, is, kaker, påsmurt og varmmat

Auli skole

08.00: 
Flaggheising

09.45: 
Oppmøte Myra

10.00: 
Avmarsj for barnetoget (Tandbergvegen)  Framtun og Auli skolekorps spiller

10.30  
Arrangement på skolen

Fjellfoten skole

08.00: 
Flaggheising

08.40:
Fremmøte for elever og klassekontakter

09.00: 
Bussavgang til Årnes

11.15: 
Avgang for toget fra Grendehuset til Fjellfoten skole, Nes Janitsjar spiller

11.30: 
Arrangement på skolen

Framtun skole

08.00: 
Flaggheising

12.00: 
Avmarsj  flaggtog fra Haga stadion. Framtun og Auli skolekorps spiller

12.30: 
Arrangement på skole

Fenstad skole

08.00
Flaggheising

10.45:
Avmarsj for barnetog til Fenstad kirke. Jerpestad og Brårud skolekorps samt Vestsiden musikkorps spiller

11.45: 
Gudstjeneste i Fenstad kirke

12.30:
Arrangement på skolen

Hoppensprett barneskole Brårud

11.00: 
Arrangement på skolen

13.45: 
Avmarsj for barnetoget. Jerpestad og Brårud skolekorps samt Vestsiden musikkorps spiller

Neskollen skole

10.45: 
Oppstilling til barnetoget ved Neskollen skole

11.00: 
Avmarsj for barnetoget. Togrute: 
Melkevegen – balløkka - Siriusvegen - Polarisvegen - Melkevegen – Hvam Idrettspark.  
Nes skolekorps spiller

12.00: 
Arrangement på skole

Skogbygda skole

08.00:
Flaggheising

09.10: 
Tale for dagen. Skogbygda skolekorps spiller

09.50: 
Avmarsj flaggtog til kirken

10.30: 
Gudstjeneste i Ingeborgrud kirke

11.50: 
Arrangement på skole

Østgård skole

12.00: 
Arrangement på skolen

Årnes skole

11.00: 
Gudstjeneste i Årnes kirke

11.45: 
Arrangement på skolen, Nes skolekorps spiller

 

Alle er velkommen til å gå i felles barnetog på Årnes – bli med hele vegen!

Vi oppfordrer så mange som mulig å stå langs ruten å rope, heie og vinke til barnetoget. Vil du bli med toget videre, heng deg på bakerst! På skolens arrangementer blir det bevertning, tale for dagen, underholdning, leker og loddsalg. Det anbefales å ta med campingstol og bord.

NB! Private som kjører barn til oppmøte for fellestog på Årnes  bes om å  parkere i sentrum og gå opp til Nes sykehjem. Dette på grunn av trafikksikkerheten ved sykehjemmet.

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 


            


Publisert: 07.05.2018 15:23:27
Sist endret: 07.05.2018 15:23