Innhold

Tirsdag ble kriseledelsen i Nes kommunen gjort kjent med at varaordfører Vivian Wahl er smittet av korona (Covid-19).

Kommunen har i samråd med kommuneoverlegen kartlagt hvilke personer varaordfører har hatt kontakt med i ordfører sitt fravær. Aktuelle personer er sendt i karantene, deriblant rådmannen og kommunalsjefer.

Alt arbeidet i kommunen fortsetter som før, og møter i kriseledelsen skjer via Skype som tidligere.

Som tidligere omtalt er også ordfører Grete Sjøli smittet og Formannskapet har derfor i ettermiddag valgt Erlend Helle  (AP) som setteordfører og Tom Roterud (SP) som varasetteordfører.


Publisert: 31.03.2020 17:08:10
Sist endret: 31.03.2020 18:49