Innhold

  

Smittesituasjonen i Nes kommune er for tiden lav. Etter anmodning fra overordnet myndighet og basert på smittesituasjonen i nærliggende kommuner har Nes kommune vedtatt en lokal forskrift om forebygging av koronasmitte.

-Vår kommune er en del av bo- og arbeidsmarkedet rundt Oslo, og for at Oslo kommune skal lykkes, må vi også være med på denne dugnaden, sier ordfører Grete Sjøli

Les forskriften som ble vedtatt i formannskapsmøte 1. oktober  og presiseringen som ble vedtatt i formannskapsmøte  6. oktober

 

Tiltak:

  • Det er påbudt å bruke munnbind ved kollektivreiser når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medreisende.
  • Elever på ungdoms- og videregående skoler som reiser med alminnelige rutebusser er omfattet av forskriftens påbud om munnbind.

 

Unntak fra forskriften:

  • Barneskoleelever, samt elever som er passasjerer på rene skolebusser, gis dispensasjon fra Forskrift om forebygging av koronasmitte i Nes kommune.
  • Personer som av medisinske eller andre årsaker ikke er i stand til å bruke munnbind.

 

Munnbind for ungdomsskoleelever
Elever på ungdomsskolen som reiser med alminnelige rutebusser og som ikke kan holde minst én meters avstand til medreisende kan henvende seg på kontoret på skolen for å få utdelt munnbind.

 

Vurderinger:

Rådmannen vurderer i samråd med Kommuneoverlegen at alle barneskoleelever i Nes kommune, samt elever som er passasjerer på rene skolebusser, bør gis dispensasjon fra forskriften. Det vises til at skolebussene ikke passerer kommunegrensen og derved ikke er inne i områder med tilsvarende påbud. For barneskoleelever anbefales en dispensasjon ved at det er elevens trinntilhørighet og ikke alder som er styrende for forskriftens anvendelsesområde ved bruk av buss til og fra skole.

Bakgrunnen for dette er den generelle anbefalingen om at yngre barn ikke bør bruke munnbind, samt hensynet til likebehandling mellom elevgrupper.

Fortsatt er de viktigste smittevernstiltakene:

  • Holde oss hjemme om vi er syke
  • Holde avstand, minst en meter
  • God hånd og hostehygiene

 

Se opptak av formannskapsmøtene:

Formannskapsmøte 6. oktober

Formannskapsmøte 1. oktober

 

Les mer:

 

Informasjon om bruk av munnbind på flere språk: Informasjon om bruk av munnbind på flere språk:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/informasjon-om-bruk-av-munnbind-pa-flere-sprak/

Hvordan bruker man munnbind korrekt?:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/renhold-og-hygiene/?term=&h=1#bruk-av-munnbind-og-toeymunnbind

Munnbind erstatter ikke andre smitteverntiltak: 

https://www.fhi.no/nyheter/2020/oppdaterte-anbefalinger-om-bruk-av-munnbind/

 

 

 


Publisert: 07.10.2020 12:16:48
Sist endret: 07.10.2020 12:52