Innhold

I lenkene nedenfor finner du presentasjonene som ble holdt.

Planer for Esval, Heidi Bruun Woldsnes, styreleder Esval miljøpark Nes KF

Nes miljøpark jordrenseanlegget, daglig leder Thomas Henriksen

Kretsløpsbaserte ressurs-, energi-og mobilitetssystemer i Oslo, Øystein Ihler, Romerike biogassanlegg

Om CISKA-prosjektet, Cirkulære Industrielle Symbioseparker Skandinavien, Birgit Sundal Kjensjord prosjektleder Esval

Fra idé til symbiosepark, Brian Sørensen, project and funding manager GreenLabSkive

Biokull ROAF, Ingrid K. Salmi

Strategiske valg i en sirkulær økonomi, Norges bondelag Svein Guldal

Sirkulære kommuner i Osloregionen, Cathrine Barth, Circular Norway

 


Publisert: 12.11.2019 09:54:15
Sist endret: 12.11.2019 09:54