Innhold

Posten endrer nå sin rutine for postomdeling.

Endring fra dagens postomdeling fem dager i uken til at vi nå  får post i postkassa vår annenhver dag, trer i kraft fra 7. juli. Digitaliseringen og fallende brevvolumer er blant grunnene til reduksjon i antall omdelingsdager.  Les mer om dette på nettsiden til Posten
👇 

https://www.posten.no/levering-av-post-2020

Hva betyr dette for deg som sender brev til oss?

En konsekvens kan være litt lengre saksbehandlingstid, siden vi nå bare får post annenhver dag

Send post til kommunen

Du trenger selvsagt ikke sende fysiske brev til oss. Vi tar veldig gjerne imot digitale forsendelser både på e-post og via SvarInn fra deg.
Les mer om dette 👇

https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/Kontakt-oss/#heading-h3-2

Slik skaffer du deg en digital postkasse:

Finn fram din elektroniske ID (e-ID), for eksempel din BankID

Du kan velge mellom:

Postens Digipost og  e-Boks

Les mer om dette: https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/digitalpost/


Publisert: 01.07.2020 20:01:52
Sist endret: 02.07.2020 16:19