Innhold

I forbindelse med overgang til nytt sak- /arkivsystem har det oppstått noen tekniske utfordringer som gjør at vi må fjerne postlistene fra nettsiden.

Så snart vi er trygge på at alt er i orden og at personvernet blir ivaretatt vil postlistene igjen bli tilgjengeliggjort på nettsiden.


Publisert: 10.12.2020 13:21:10
Sist endret: 10.12.2020 13:21