Innhold

Ordfører sammen med lederne fra Nes idrettsråd, Nes kuturråd og Nes friluftsråd skrev i dag under på plattform for helhetlig frivillighetspolitikk 2017-2020

Bilde fra venstre: Leif Kulsrud, Grete Sjøli, Gerd Husås og Tom Hagen

Plattformen skal sikre forutsigbarhet og trygge rammer for frivilligheten og god rolleforståelse mellom frivilligheten og kommunen som likeverdige parter.

Oppfølging av plattformen skjer i en egen tiltaksplan som vi er ansvarlig for å gjennomføre.

 

Her kan du lese dokumentene:

Plattform for frivillighetspolitikk 2017-2020.

Tiltaksplan for helhetlig frivillighetspolitkk.

 

 

 


Publisert: 22.06.2017 16:36:23
Sist endret: 22.06.2017 16:36