Innhold

Formannskapet vedtok oppstart av planarbeid og utleggelse av forslag til planprogram for kommunedelplan for Årnes i møte 23.5.2017, sak 46/17.

Hensikten med planarbeidet er å fastsette mål og rammer for utvikling av Årnes.

I den forbindelse ønsker Nes kommune vel møtt til åpent høringsmøte i Nes kulturhus, Kulturkafeen torsdag 8. juni 2017, kl. 17.30.

Program :

  • Presentasjon av forslag til planprogram for kommunedelplan for Årnes
  • Åpent for spørsmål og kommentarer

Høringsdokumentene kan du lese ved å klikke på lenkene under:

I tillegg til digital publisering her på siden vil høringsdokumentet bli lagt ut for gjennomlesing i servicetorget på Nes rådhus, samt i Nes bibliotek. Ta kontakt dersom du ønsker å få papirversjon tilsendt.

Høringsfristen er satt til 1. august 2017.

Ta kontakt med planavdelingen v/ rådgiver Camilla Smedsrud på mail eller tlf. 63 91 12 28 dersom ytterligere informasjon ønskes.


Publisert: 01.06.2017 09:15:00
Sist endret: 01.06.2017 09:22