Innhold

På grunn av den pågående koronasituasjonen er kollektivtrafikken sterkt berørt. Det påvirker også piloten i Nes med fleksibel dør-til-dør bestillingstransport for dem som har fylt 67 år.  Det er så godt som ingen bestillinger til ordningen for tiden.

Pilotperioden på 12 måneder vil opprettholdes, og resterende testperiode videreføres når tilbudet kan starte opp igjen. Det ordinære bestillingstilbudet i Nes vil fremdeles være tilgjengelig for de som har behov for å reise.

Ruter har oppdatert informasjon på www.ruter.no, og de som tar kontakt med Ruter vil få beskjed om at piloten er innstilt inntil videre. De kundene som tidligere har benyttet seg av tjenesten, vil få en beskjed om at tilbudet er innstilt. 

Tilsvarende innstilling er gjort for de øvrige pilotene Ruter gjennomfører i Viken.

Les mer på ruter.no

 


Publisert: 02.04.2020 16:34:54
Sist endret: 02.04.2020 16:43