Innhold

Det er påvist koronasmitte ved Hvam videregående skole. Vedkommende er ikke hjemmehørende i Nes og regnes således ikke inn i vår statistikk.

I dialog med skolen har smittesporingsteamet i Nes vurdert at 28 elever og 3 ansatte settes i karantene frem til 22. januar. Elever og ansatte som er satt i karantene har fått beskjed.

I dag, 18. januar har vi ikke fått melding om noen nye positive koronatester, men ytterligere to personer er i dag ute av isolasjon. Det betyr at det nå er registrert 30 personer med koronasmitte som sitter i isolasjon i Nes.

Les mer om smittesituasjonen, lokal forskrift og kornavaksinering i Nes https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/koronavirus/

 

Nasjonale tiltak fra 20. januar.

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Tiltakene varer fra 20. januar og så lenge det er behov for dem, men regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen.

Les oversikt over nasjonale tiltak: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak-fra-20.-januar-2021/id2826828/

 


Publisert: 18.01.2021 21:50:36
Sist endret: 18.01.2021 21:50